PGTRB Exam 2022 Cut Off Marks

PGTRB Exam 2022 Cut Off Marks


பிப்ரவரி 2022 யில் நடந்த PGTRB தேர்வில் தடம் பதித்த 213 " சூர்யா கோச்சிங் சாதனையாளர்களின் " இறுதி மதிப்பெண் பட்டியலின் விவரத்தின் மூலமாக இந்த கட் ஆப் மதிப்பெண் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

PGTRB 2022 - Zoology Cut-off Marks - Surya TRB Coaching Centre - Download here

Post a Comment

0 Comments