சிறுபான்மை பள்ளிகளுக்கு TET தேவையில்லை - JUDGEMENT COPY-DATE-21.04.2022

சிறுபான்மை பள்ளிகளுக்கு TET தேவையில்லை - JUDGEMENT COPY-DATE-21.04.2022

பள்ளி ஆசிரியர் தொடர்ந்த வழக்கில் சிறுபான்மை பள்ளி ஆசிரியர்கள் TET தேர்வில் தேர்ச்சி கட்டாயம் கிடையாது என நீதிமன்றம் தீர்ப்பு.Post a Comment

0 Comments