பள்ளிகளில் ஆய்வக உதவியாளர்களுக்கான பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் வரையறை செய்து ஆணை வெளியீடு.

பள்ளிகளில் ஆய்வக உதவியாளர்களுக்கான பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் வரையறை செய்து ஆணை வெளியீடு.
 

பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு / நகராட்சி / மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி / உயர்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ஆய்வக உதவியாளர் பணியிடத்திற்கு கீழ்க்கண்டுள்ள பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் வரையறை செய்து ஆணையிடப்படுகிறது.

பள்ளிகளில் ஆய்வக உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு பணிவரையறை  செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!

Lab Assistant Duties - Proceeding 

Click Here  Download PDF
Post a Comment

0 Comments